Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

Program

 • Záměr v rámci „Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020“

 • Prostorové pole působnosti

 • Na saské straně: kraj Krušnohoří, kraj Zwickau, město Chemnitz
 • Na české straně: Karlovarský kraj
 • Na úrovni euroregionů: Euroregion Krušnohoří a Euroregion EUREGIO EGRENSIS

  Rozpočet a podpora projektu

 • Celková částka financování: cca 3,9 milionů EUR
 • Podpora projektu částečným financováním ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů
 • Prostředky na podporu EU z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

  Doba trvání projektu

  • 07.09.2016 – 30.06.2019