Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

pan Guddat (vlevo) a starosta Hascheck (vpravo) při odhalení staničního kamene

z leva do prava: pan Staab (starosta Eibenstock), pan Guddat (badatelská skupina), pan Hascheck (starosta Johanngeorgenstadt) a pan Baumgärtel (kameník)

staniční milíř Johanngeorgenstadt zpět na svém historickém místě

V Johanngeorgenstadtu znovu vztyčen staniční kamenný milíř

18.08.2014

Začátkem týdne byl jako první z celkem šesti bývalých Sasko-královských kamenných milířů znovu postaven staniční milíř na starém náměstí v Johanngeorgenstadtu. Tato akce se uskutečnila v rámci projektu „Karlova stezka“.

Touto akcí se vrací kámen na své původní místo, kde byl od roku 1861 umístěn. V roce 1959 byl v důsledku stržení starého centra Johanngeorgenstadtu přeložen do městské části Steinbach.

Z tohoto důvodu se ve čtvrtek 14. srpna uskutečnila malá oslava, které se zúčastnilo 20 hostů.Ve svých krátkých proslovech zdůraznili pan Hascheck (starosta města Johanngeorgenstadt) a pan Staab (starosta města Eibenstock a hlavní partner projektu) důležitost poštovních milířů v Sasku a poděkovali realizátorům za odvedenou práci. Zvláštní dík byl vysloven panu Ullrichu Baumgärtelovi (kamenická firma Steinmetzerei Neusteinzeit, Schwarzenberg), který provedl zrestaurování kamene. Dále děkovali starostové panu Heinz-Jürgen Guddatovi (badatelská skupina „Kursächsische Postmeilensäulen e. V.“), který se zasloužil o zjištění původního obsahu údajů na kameni a který se zasazuje o zachování těchto kamenných milníků. Další děkování bylo vysloveno panu Berndu Gündelovi a jeho kolegům z technických služeb města Johanngeorgenstadt za vybudování základu a pomoc při postavení kamene. Na závěr zdůraznil pan Guddat ve svém proslovu původní funkci a historickou důležitost poštovních milníků v Sasku.

Mezi hosty se mimo projektových partnerů z českého Perninku a Abertamy nacházely i patrioti z Johanngeorgenstadtu a několik zástupců místních medií.

Do začátku října bude mimo poštovního milíře v Johanngeorgensdtadtu postaveno zbylých pět poštovních milířů podél hlavní trasy a vedlejších tras Karlovy stezky; z toho jeden mílový a jeden půlmílový kámen podél silnice „Riesenberger Straße“, jeden mílový kámen mezi obcí Wildenthal a obcí Oberwildenthal, jeden mílový kámen na výjezdu z obce Sosa směrem Blauenthal a jeden staniční kámen na kostelním náměstí v městě  Eibenstock.

V současné době je ve zpracování informační tabule na téma poštovní milíře a poštovní spojení. V budoucnu bude umístěna v městské části Wildenthal a bude veřejnost informovat o saské poštovní a dopravní historii.