Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

Mistr kameník Ullrich Baumgärtel z firmy „Steinmetzerei Neusteinzeit“ při označování plochy na již vyčištěném mílovém kamenu.

V případě takto silně poškozeného mílového kamenu musí mistr Baumgärtels využít veškeré své schopnosti.

Tento staniční kámen bude po restauraci vystaven na náměstí Kirchplatz ve městě Eibenstock.

Vytesáno do kamene

26.11.2013

Podél Karlovy stezky bude možné zakusit saské dějiny dopravy a poštovnictví.

Přáním partnerů zapojených do projektu „Karlova stezka“ je, aby se to na samotné stezce a jejích vedlejších trasách (dokončení koncem roku 2014) lidově řečeno rozjelo, tedy aby trasy byly využívány cyklisty. Je doloženo, že se na částech těchto tras nacházela pošta. V těch dobách se však lidé usazovali do koňských sedel, ne do sedátek jízdních kol a k orientaci jim nesloužily soubory GPX, založené na obecném standardu XML pro navigační přístroje, nýbrž kameny umístěné na kraji cesty obsahující údaje o místě a vzdálenosti v mílích.

Šest takových královsko-saských mílových kamenů bylo v rámci příhraničního projektu „Karlova stezka“ restaurováno a v dalším roce opět uloženo na svá původní místa podél historické poštovní cesty na území měst Eibenstock a Johanngeorgenstadt. Takto zůstanou tito památkáři chránění svědkové saských dějin dopravy a poštovnictví zachováni a umožní dnešním návštěvníkům zakusit a zažít minulost na původních místech.

Vedle zkoumání a zajišťování částečně silně zvětralých a poškozených celých mílových kamenů, dvou staničních kamenů i půlmílových kamenů došlo v minulých měsících k rešerším jejich původních nápisů a umístění, žádostem o povolení v rámci zákona o uchování památek i zadávání kamenických prací.

Město Eibenstock podpořil pan Heinz-Jürgen Guddat z výzkumné skupiny Kursächsische Postmeilensäulen e. V. (kursaských poštovních milníků), který svým nasazením, nadprůměrnými odbornými znalostmi a rešeršní činností velkou měrou přispěl k úspěchu subprojektu.

Vřelý dík si za své restaurační práce zaslouží také firma „Steinmetzerei Neusteinzeit“ z města Schwarzenberg. Se vzorem povolení v rámci zákona o uchování památek začala firma s přepracováním kamenů. Z důvodu vyšší úložné kapacity a také kvůli snížení přepravní vzdálenosti a přepravních nákladů se kamenické práce konaly v prostorách závodu na těžbu žuly Blauenthal Tino Hahn e. K.

Pro orientaci: Kameny budou mít opět své původní nápisy. Data ve formátu GPX je možné stáhnout na našich Internetových stránkách v rubrice „Průběh trasy“ .