Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

Staniční kámen před restaurováním

Pozvání ke slavnostnímu odhalení staničního kamenného milníku Johanngeorgenstadt dne 14.8.2014

30.07.2014

V rámci přeshraničního projektu „Karlova stezka“ dochází mimo jiné na německé straně k zrestaurování a znovupostavení šesti původních Sasko-královských poštovních milníků. 

Na svých původních stanovištích podél historických poštovních tras mají tyto svědci minulosti připomenout historii Saských poštovních a dopravních dějin.

U jednoho z těchto poštovních milníku se jedná o staniční kámen Johanngeogenstadt., který se po zrestaurování znovu vrací na své historické původní místo.

Z tohoto důvodu se ve čtvrtek 14.8.2014 v 10:00 hod uskuteční slavnostní odhalení kamene. Slavnostního odhalení se zúčastní pan Hascheck (starosta města Johanngeorgenstadtu) , pan Staab (starosta města Eibenstock a hlavní partner projektu „Karlova stezka“) a pan Guddat (zástupce badatelské skupiny Saské poštovní milníky o.s.)

Srdečně zveme všechny zájemce.

Kdy: čtvrtek, 14.08.2014 / 10:00 hod

Kde: staré náměstí Johanngeorgenstadt (staré město, u kostela)

Průběh akce:

10:00   Přivítání a krátký proslov pan Hascheck (starosta města Johanngeorgenstadt)

10:10   Krátký proslov pan Staab (starosta města Eibenstock, LEAD-partner projektu)

10:20   Proslov pan Guddat (zástupce badatelské skupiny Saské poštovní milníky o.s.)

10:30   Odhalení staničního kamene Johanngeorgenstadt