Karlova stezka/Karlsoute
German Tschechisch

Na radnici putovní výstava o Saské poštovní a dopravní historii

18.03.2015

Od 2. března můžete na radnici v Eibenstocku zhlédnout velice zajímavou výstavu.  Na této putovní výstavě pod názvem „Poznejte poštovní trasy Krušných hor“ se dozvíte zajímavé informace a poznatky z poštovní historie Saska. Vedle osmi informativních tabulí můžete vidět model Sasko-královského poštovního vozu z 19. století, dvě uniformy saského poštovního kočího z 18. a 19. století a taktéž i modely historických mílových kamenů a poštovních milířů. Výstava dále zobrazuje mimo jiné dva zeměměřičské systémy a jejich význam pro dopravní a hospodářský rozvoj Saska. Díky nim v 18. století vznikl na příkaz kurfiřta Friedricha Augusta I. Saského (August Silný) první celoplošný systém řízení dopravy v Evropě. Předpokladem pro jeho vznik bylo, že Adam Friedrich Zürner (1679-1742) zaměřil Saské kurfiřtství. Výstava dále velmi názorně ukazuje důležité poznatky badatelské skupiny „Kursächsische Postmeilensäulen e.V.

Také město Eibenstock se velkým dílem zasadilo o to, aby tyto unikátní památníky byly zachovány, a to obnovou poštovních distančních sloupů a četných Sasko-královských poštovních mílových kamenů. Tak se v rámci příhraničního projektu cyklostezky s názvem „Karlova stezka“ obnovilo na svých původních stanovištích na území měst Eibenstock a Johanngeorgenstadt celkem sedm poštovních mílových kamenů.

V této souvislosti byla také přivezena tato putovní výstava do Eibenstocku. Kdysi vznikla z iniciativy spolku „Landschaf(f)t Zukunft e.V.“ v rámci projektu s názvem „Historické poštovní trasy“ a dnes ji spravují spolek „1. Sächsischen Postkutschenverein e.V.“ (1. spolek Saských poštovních vozů) a badatelská skupina „Kursächsische Postmeilensäulen e.V.“ se sídlem na Grillenburgu (město Tharandt).

Pokud Vás tato výstava zaujala nebo Vás toto téma zajímá, jste srdečně zváni na prohlídku během otevíracích hodin radnice, a to až do 30. května 2015. Vstup je volný.