Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

V projektu „Karlova stezka II“ dokončeno první stavební opatření

12.09.2017

V období od května do července 2017 byla na zakázku města Hartenstein dokončena výstavba část cesty “Lohberbergweg” podél potoka, tekoucího z městské části Thierfed. Přes tuto část města Hartenstein povede budoucí „Karlova stezka“. Díky této výstavbě již nejsou cyklisté nuceni používat silně frekventovanou silnici. Mimo výstavby povrchu nové stezky byly provedeny stavební práce na opěrné zdi podél potoka a vybudováno zábradlí. Z důvodů protipovodňových opatření nebylo možné vystavit zábradlí v celé délce úseku podél potoka.

Cena stavebních prací, které zrealizovala firma Zettel z města Auer-Alberoda, se pohybuje kolem 38.000,- EUR.  V důsledku spolufinancování bylo na pokrytí nákladů použito 85% z Evropských fondů pro regionální rozvoj (EFRE). Zbylých 15% nákladů financuje město Hartenstein z vlastních prostředků.