Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

Foto: spolek „Muldentalradweg“

Foto: spolek „Muldentalradweg“

Opatření: stavební úpravy pro propojení mezi městy Aue a Bad Schlema

18.06.2018

Stavební úpravy probíhají od ulice Alberodaer ve městě Aue až na okraj území města Bad Schlema a končí směrem Bad Schlema u tzv. železného mostu, který překlenuje říčku Zwickauer Mulde. Stavební úpravy budou probíhat po úsecích a skládají se z výstavby stávající cesty na cyklostezku, vytvoření odpočívadel a rekonstrukce mostu. Se stavební činností se začalo v květnu. Zatím bylo provedeno vyrovnání podkladu se zabudováním drenáže, položení textilní folie a vytvořen profil budoucí stezky. Železniční most bude přestavěn pro potřeby cyklostezky – bude obnoveno zábradlí a vyměněn povrch.Po skončení stavebních prací bude možno jezdit bezpečněji podél říčky Muldy mezi města Aue a Bad Schlema. 

 Prosíme o pochopení, o vzájemnou ohledoplnost a o respektování uzávěrek!

Stavbu provádí firma Rüdiger Baugesellschaft mbH z města Aue a náklady na výše uvedené stavební úpravy se pohybují ve výši 535.000,- EUR. Z této částky je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE) spolufinancováno 85%.