Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

Setkání německých partnerů projektu ve městě Oelsnitz

27.11.2018

Centrální součástí setkání pracovní skupiny německých partnerů projektu bylo téma změny doby realizace projektu. Za tímto účelem byly doloženy příčiny a důvody. Prezentován byl aktuální stav dosažených milníků, jakož i dosud dokončených investičních opatření a ty ještě otevřené milníky, které je nutno realizovat v budoucnu. Diskutováno bylo mimo jiné také o značně vzrostlých stavebních nákladech, které vedly u větší části stavebních prací k podstatnému zvýšení nákladů. Celkově lze odhadovat, že společnými silami bylo dosud mnohé dosaženo a při schválení prodloužení doby realizace projektu prostřednictvím banky Sächsische Aufbaubank -Förderbank- mohou být také veškeré cíle uskutečněny.