Karlova stezka/Karlsoute
German Tschechisch

Foto: město Oelsnitz/Erzgeb.

Foto: město Oelsnitz/Erzgeb.

Foto: město Oelsnitz/Erzgeb.

Dokončení opatření partnera projektu – města Oelsnitz/Erzg.: Výstavba úseku silnice „Oberer Anger“

29.06.2018

Stavební práce na výše jmenovaném opatření mohly být úspěšně dokončeny a dílo bylo jako cyklostezka zkolaudována. V termínu od 20. dubna do 27.června 2018 byl úsek „Oberen Anger“ v délce 335 m vystavěn jako cyklostezka. Stávající cesta byla měla zvětralý a poškozený povrch; betonové části byly také poškozené a celý úsek byl pro cyklisty méně vhodný. Nová cesta byla posunuta lehce ve směru sousedícího pole tak, aby byla zlepšena přehlednost úseku a aby bylo dosaženo průběžné šířky 3,5 m asfaltovaného povrchu. Na obou stranách byly vytvořeny krajnice a ze strany pole byl vytvořen odvodňovací příkop.

 Práci provedla firma EBG Bau GmbH Ehrenfriedersdorf. Náklady na tuto akci byly spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRE) ve výši 85%.