Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

Fotografie: Tisková kancelář SMWA

Účelový svaz „Muldentalradweg“ získal „Saské cyklistické ocenění 2019“

30.04.2019

Je obecně známo, že účelový svaz "Muldentalradweg", který byl založen roku 2006, pracuje s velkým nasazením při vývoji sítě cyklostezky v západních krušných horách. Všechna místa údolí Mulda v okruhu Krušných hor (Schönheide, Eibenstock, Bockau, Zschorlau, Lauter a Aue – Bad Schlema) se spojila a společnými silami dosáhla pokroku ve výstavbě cyklistické stezky údolím řeky Muldy. To nyní ocenil Svobodný stát Sasko. Aby bylo možné odměnit komunální projekty na podporu cyklistiky a angažovanost měst a obcí, vypsalo saské ministerstvo pro hospodářství v letošním roce "saskou cyklistickou cenu 2019". Do soutěže se mohlo zapisovat do poloviny března. Udělení ceny rozhodovala porota expertů se vždy jedním zástupcem, ze saského svazu měst a obcí,  saské dopravní stráže, saského státního ministerstva vnitra, drážďanské technické univerzity, německého cyklistického klubu, státního úřadu pro výstavbu a dopravu silnic a z  saského ministerstva pro hospodářství.

V bodování poroty se zřetelně projevily dva soutěžní návrhy. Na základě stejně hodnotného posouzení a tématicky odlišných soutěžních návrhů, navrhla porota dvě první místa a tedy dva vítěze. Tento návrh následovalo saské ministerstvo pro hospodářství. Vítězové prvního " Saského cyklistického ocenění 2019" jsou účelový svaz Muldentalradweg s soutěžním návrhem "účelový svaz Muldentalradweg jako koordinátor různých cyklistických projektů pro přeshraniční rozvoj cyklistiky v oblasti západních krušných hor" " a okres Görlitz s soutěžním návrhem "okres v pohybu – Hvězdicovou cyklojízdu v okrese Görlitz". Ministr dopravy Martin Dulig při předání cen: "Těší mě, že můžeme vyznamenat dva angažované vítěze, účelový svaz Muldentalradweg a okres Görlitz. Za pomoci konkurence chceme dosáhnout popdpory zejména komunálních projektů cyklistiky a uznání dosavadní anagažovanosti měst a obcí, ale také tím chceme podpořit budoucí činnost."  

Aktivity účelového svazu „Muldentalradweg“ probíhají již dlouhou dobu úspěšně. Kromě toho, že koordinují různé projekty pro rozvoj cyklistiky v oblasti krušných hor  s výstavbou, zábavou a rozvojem sítí cyklostezek, není opomíjen marketing s detailními webovými stránkami a ani představení kontaktních osob. „Důraz je rovněž kladen na přeshraniční rozvoj vysoce kvalitní síti cyklostezek" pochválil ministr dopravy ve své chvalořeči.

Finanční odměna se zvýšila z 10 000 EUR na celkem 20 000 EUR, a proto byla oběma vítězům udělena stejná část (10 000 EUR). Předseda Asociace, starosta Uwe Staab, přijal ocenění za účelový svaz. Poděkoval za ocenění práce účelového svazu a vyjádřil přání nadále tvrdě pracovat, aby se zjednodušily schvalovací postupy.

Kromě finanční odměny získali oba vítězové certifikát, pamětní desku a časové užití označení " Saského cyklistického ocenění 2019".

Účelový svaz byl nominováno hospodářským rozvojem Erzgebirge GmbH, jehož zástupce Jens Habermann byl také přítomen na slavnostním předávání. Další soutěžní návrhy k první " Saské cyklistické ocenění 2019" byly z obce Cunewalde s železniční trasou Oberlausitz, z města Bautzen se zřízením pracovní skupiny saských obcí na podporu cyklistiky a pěší dopravy (Rad.SN) a z města Chemnitz s umíštěním dopravního značení na turistické cyklistické trasy.

Pro účelový svaz je toto vyznamenání pobídkou k pokračování s dalšími pracemi pro výstavbu cyklostezek v západních krušných horách. V současné době jsou další finanční prostředky k výstavbě 3. projektů mezi Aue a Hartensten, první projekt je most nad železniční tratí mezi Aue a Bad Schlema, druhý projekt je kamenným most za Bad Schlema a třetí projekt je úsek cyklistické cesty od kamenného mostu do Wismutstraße. Tyto projekty budou realizovány v příštích 2. letech.

 

Titulek k fotografii:
(zleva doprava)
paní Siglinde Rauch-Liebich (2. zleva) ministr dopravy Martin Dulig, předseda asociace Uwe Staab předává prvně udělené saské cyklistické ocenění zástupcům účelového svazu "Muldentalradweg", projektové manažerce Gudrun Langolf a Petru Schulenkorfovi  z projektové kanceláře "Karlovy stezky" Core-Consult v Drážďanech.
(Fotografie: Tisková kancelář SMWA)