Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

Fotografie: Tisková kancelář SMWA

Již 5. německo-český Radlerfest na „Karlově stezce“ 25. května 2019 byl velmi dobře přijat 2019“ (Kopie 1)

30.04.2019

Nádherné jarní počasí a živé hudební doplnění od hasičské brigády Carlsfeld přílákalo stovky nadšenců do jeleního pasu (Hirschenstander Pass) v nadmořské výšce 937 m na každoroční německo-český cyklistický festival.Místo festivalu rychle zaplnily nejrůznější cyklistické zájezdy z Blauenthalu, Nové Role, Nejdeku a Abertamy, takže asi 200 míst na sezení bylo rychle obsazeno. Hosté byli vřele přivítáni starostkou obce Nové Hamry paní Evou Machkovou a předsedou asociace účelového svazu "Muldentalradweg" panem Uwe Staab jako představitel projektu "Karlovy stezky II". 

Velmi zajímavé byly informační tabule z obou zemí, zejména materiál map a propagační materiály, které poskytla Sächsische-Aufbaubank- Förderbank Drážďany. V tak velké nadmořské výšce je člověk hladový a žíznivý, takže se zásoby jídla a nápojů letos rychle vyčerpaly. Pod modrou oblohou oslavovali němečtí a čeští cyklisti a turisti společně. Bouřka s těžkou dešťovou sprchou přivedla přátelé a hosty ještě blíže k sobě pod kryté stany, a sblížila přeshraniční spolupráci a německo-český smysl pro komunitu.Kapela "Burg Band" z města Nejdek s country tóny nakonec vytvořila hudební závěr úspěšného německo-české cyklistické slavnosti.

Jako hlavní partner projektu "Karlovy stezky II" by účelový svaz "Muldentalradweg" chtěl poděkovat všem návštěvníkům, příznivcům a pomocníkům!

 Zvláštní poděkování:

-       partnerům projektu "Karlovy stezky II", městu Nejdek, obce Nové Hamry

-       zaměstnancům stavebního dvoru města Eibenstock,

-       dobrovolnému požárnímu sboru města Nejdek

-       horské stráži v Carlsfeldu

-       německé a české lesnická správě

-       německo-české kulturní asociaci Potok z. s. ze Schneebergu

-       krušnohorskému spolku Abertamy

-       maratonskému spolku Eibenstock z. s.

-       asociaci „Freude am Radfahren“ z Eibenstocku

-       turistické asocicaci Carlsfeld z. s.

-       hotelu Seifert z Nových Hamrů

-       kapele „Feuerwehrkapelle Carlsfeld“ a také kapele „Bugr Band“ z města Nejdek

Die Veranstaltung wurde durchgeführt vom Zweckverband „Muldentalradweg“ und weiteren Partnern des grenzübergreifenden Projektes „Karlsroute II – Weiterentwicklung und Fortführung der Karlsroute“. Dieses wird gefördert von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).

Akce byla organizována účelovým svazem "Muldentalradweg" a dalšími partnery přeshraničního projektu "Karlovy stezky II-další rozvoj a pokračování Karlovy stezky". To podporuje Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

www.karlsroute.eu / www.karlova-stezka.eu