Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

ZV "Muldentalradweg"

Výzva k nabídkovému řízení stavební práce „Výstavba mostu pro cyklostezku v úseku od Aue do Bad Schlema

01.09.2019

Výzva k nabídkovému řízení stavební práce „Výstavba mostu pro cyklostezku v úseku od Aue (na řece Mulda) do Bad Schlema (Železný most)"

Účelový svaz „Muldentalradweg" působí jako hlavní partner (LP) projektu „Karlovy stezky II" v rámci programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020. Podrobnější informace o projektu naleznete také na stránkách: http://www.karlsroute.eu

Jedním z opatření účelového svazu v rámci projektu je uzavření stavební mezery v úseku od Aue (na řece Mulda) do Bad Schlema (Železný most). V oblasti železného mostu je třeba přechod přes železniční trať č. 6264 Schwarzenberg-Zwickau (železniční-km 12 874). V současné době se přechod přes železniční trať uskutečňuje prostřednictvím nynější zpomalovací branky. Jako součást projektu „Karlovy stezky II – další rozvoj a pokračování Karlovy stezky" bychom Vás rádi požádali o účast na stavebním projektu „Výstavba mostu pro cyklostezku v úseku od Aue (na řece Mulda) do Bad Schlema (Železný most)", s cílem nabídnout řadu služeb pro výstavbu mostu cyklostezky, včetně oboustranného nájezdu pro přejezd přes železnici. Řešení musí být založeno na minimalizaci omezení provozu železničních zařízení. Při nabídkovém řízení a udělení stavebních služeb se berou v úvahu společnosti se zkušenostmi s železničními přechody, odbornými znalostmi a znalostmi EBO2 (železničních provozních předpisů) a zároveň znalostmi AEG3. Předmět smlouvy je plánování dopravních zařízení a inženýrských struktur, včetně konstrukčního plánování, což vyžaduje jasnou znalost německého práva konstrukčních předpisů, německého zákona o stavebním plánování, německého zákona o vodní bilanci a německého environmentálního zákona. Vzhledem k výše uvedeným zvláštnostem a požadavkům probíhá hromadná, veřejná soutěž podle oddílu 1 VOB/A pod prahem EU.

Odhad nákladů se předpokládají ve výši cca hrubých 600 000,00 €.

Účelový svaz „Muldentalradweg" má za cíl dokončit stavební mezeru mezi Aue a Bad Schlema v roce 2020.

Firmy, které se zajímají o účast v této nabídce, se mohou hlásit u účelového svazu „Muldentalradweg“ na následující adrese
Účelový svaz „Muldentalradweg" Rathausplatz 1, 08309 Eibenstock
nebo
na e-mailové adrese buergermeister@eibenstock.de. Potřebná dokumentace bude poskytnuta.

Zveřejnění: 01.09.2019