Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

ZV "Muldentalradweg"

Zveřejnění výzvy k podávání nabídek: Tvorba a návrh informačních tabulí

10.01.2020

Projekt "Karlova stezka II – další vývoj a pokračování Karlovy stezky" vytvoří přeshraniční stejnojmennou cyklotrasu mezi městy Chemnitz (DE) a Karlovy Vary (ČR) v časovém období 2016 až 2020.  Hlavní trasa má délku asi 110 km a spojuje nadregionální cyklotrasy "Mulderadweg" (DE) a "Egerradweg" (ČR) přes Krušné hory. Vede hlavně ze stávajících cyklotras, jako jsou Würschnitztalradweg a Mulderadweg v Německu nebo cyklotrasy 2000 a 2009 na české straně. Doplňujíc k hlavní trase bylo navrženo osm vedlejších tras; čtyři na německé straně a čtyři na české straně. Téměř všechny jsou spojeny s hlavní trasou, což umožňuje další rozvoj cyklistiky v regionu.

Účelové sdružení „Muldentalradweg“ působí jakožto vedoucí partner (LP) projektu „Karlsroute II“ v rámci kooperačního programu k podporování přeshraniční spolupráce mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020. Zevrubnější informace k tomuto projektu viz rovněž: http://www.karlsroute.eu

Jedním z opatření sdružení pro zvláštní účely v rámci projektu je tvorba a návrh informačních tabulí. Informační tabule jsou potřebné pro další marketing a propagaci "Karlsroute" (hlavní a sekundární trasy) jako rodinný, turistický produkt. Důraz je kladen na vysokou hodnotu rozpoznávání a na jednotný vzhled informačních tabulí na trase. V rámci projektu budou proto informační tabule společně inzerovány. LeadPartner (ZV "Muldentalradweg") provede zadávací řízení jeho jménem a jménem německých partnerů projektu. Mezi německé partnery projektu patří obce Niederwürschnitz, Jahnsdorf a Stützengrün, jakož i města Oelsnitz/Erzgeb., Hartenstein.

Odhadovaný objem objednávky cca 23 000 EUR

Nabídkové řízení bude zveřejněno prostřednictvím eVergabe.de

Účelový svaz „Muldentalradweg" vyzývá vhodné společnosti, aby předložily nabídku.  Společnosti, které se zajímají o účast v této nabídce, to mohou ohlásit na účelovém svazu „Muldentalradweg“ na následující adrese

Účelový svaz „Muldentalradweg“ Rathausplatz 1, 08309 Eibenstock

nebo na emailové adrese buergermeister@eibenstock.de.