Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

ZV "Muldentalradweg"

Zveřejnění výzvy k podávání nabídek: Značením okružní trasy „Talsperrenrunde Eibenstock“

06.03.2020

Projekt "Karlova stezka II – další vývoj a pokračování Karlovy stezky" vytvoří přeshraniční stejnojmennou cyklotrasu mezi městy Chemnitz (DE) a Karlovy Vary (ČR) v časovém období 2016 až 2020.  Hlavní trasa má délku asi 110 km a spojuje nadregionální cyklotrasy "Mulderadweg" (DE) a "Egerradweg" (ČR) přes Krušné hory. Vede hlavně ze stávajících cyklotras, jako jsou Würschnitztalradweg a Mulderadweg v Německu nebo cyklotrasy 2000 a 2009 na české straně. Doplňujíc k hlavní trase bylo navrženo osm vedlejších tras; čtyři na německé straně a čtyři na české straně. Téměř všechny jsou spojeny s hlavní trasou, což umožňuje další rozvoj cyklistiky v regionu.

Účelové sdružení „Muldentalradweg“ působí jakožto vedoucí partner (LP) projektu „Karlsroute II“ v rámci kooperačního programu k podporování přeshraniční spolupráce mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020. Zevrubnější informace k tomuto projektu viz rovněž: http://www.karlsroute.eu 

Jedním z opatření účelového sdružení v rámci projektu je opatření značením okružní trasy „Talsperrenrunde Eibenstock“, vedlejší trasy hlavní regionální cyklotrasy II-52 Karlsroute, která tvoří součást systému cyklotras SachsenNetz Rad. Úkol zahrnuje dodávku a instalaci ukazatelů pro cyklistický provoz včetně přidružených montážních zařízení a upevňovacích materiálů, jakož i demontážních služeb.

Odhadovaný objem objednávky cca 5.000 EUR:

Nabídkové řízení bude zveřejněno prostřednictvím eVergabe.de

Účelový svaz „Muldentalradweg" vyzývá vhodné společnosti, aby předložily nabídku.  Společnosti, které se zajímají o účast v této nabídce, to mohou ohlásit na účelovém svazu „Muldentalradweg“ na následující adrese

Účelový svaz „Muldentalradweg“ Rathausplatz 1, 08309 Eibenstock

nebo na emailové adrese buergermeister@eibenstock.de.