Karlova stezka/Karlsoute
German Tschechisch

Setkání českých partnerů projektu v Chodově

24.01.2019

Součástí setkání pracovní skupiny českých partnerů projektu bylo mimo jiné téma prodloužení doby realizace projektu, jehož příčiny a důvody byly doloženy. Prezentován byl aktuální stav dosažených milníků, zejména dosud dokončených investičních opatření a ty ještě otevřené projekty, které je nutno realizovat v budoucnu. Další centrální téma představovalo vytvoření mapy cyklistických tras. K tomu bylo zapotřebí společného odsouhlasení profilů tras pro novou trasu Bystřice-Route, pro trasu „Porcelánová stezka“ a pro trasu „Železná stezka“. Pozván byl pan Ing. Miroslav Landa z Karlových Varů, odpovědný za plánování cyklostezek České republiky. Společně bylo prodiskutováno ztvárnění Karlovy stezky a jejích vedlejších tras, jakožto součásti české sítě cyklostezek. Konstruktivní návrhy ze strany pana Landy a partnerů projektu vedly rychle k společnému uspořádání a budoucímu ztvárnění vedlejších tras v české síti cyklotras. Mapa cyklotras tvoří podklad pro informační tabule podél Karlovy stezky a součást všech dalších marketingových opatření. Značení nových vedlejších tras je u českých partnerů již dokončeno a oni jsou tak vůči německým partnerům projektu již o několik délek jízdních kol napřed….