Karlova stezka/Karlsoute
German Tschechisch

Oficiální prezentace jednotného vizuálního stylu a webových stránek Karlovy stezky

25.05.2013

Přibližně před 30 německými a českými hosty se 27. 05. 2013 konalo v radním sálu města Eibenstock oficiální představení jednotného vizuálního stylu a webových stránek mezistátní cyklisticko-turistické stezky s názvem Karlova stezka. Tuto událost organizoval účelový svaz Moldavská stezka (cyklistická stezka údolím řeky Muldy) pod vedením Uwe Staab, starosty města Eibenstock. Tento účelový svaz je jedním ze čtyř partnerů mezinárodního projektu Karlova stezka a v této souvislosti požádal o vývoj jednotného vizuálního stylu a domovské stránky.

Jejím vyhotovením byla koncem února pověřena designérka Theresa Steinhäuser (z Firmy Crossign) z Drážďan a André Markus ze Zschorlau, kteří jako seskupení dodavatelů podali nejpřesvědčivější nabídku. Zatímco za zhotovení loga, sloganu a dalšího jednotného vizuálního stylu byla zodpovědná paní Steinhäuser, programování a tvorba webových stránek spočívala v rukou pana Markuse. Designéři představili partnerům projektu jednotlivé návrhy, poté o nich společně diskutovali, zvolili favorizovanou verzi a po provedení nepatrných změn verzi dokončili.

Tímto jsme splnili důležitý předpoklad pro další styk s veřejností na obou stranách hranice. Pomocí nepřetržitého používání jednotného vizuálního stylu na letáky, brožury, mapy, informační tabule apod., které je třeba vytvořit, by měl být vytvořen jednotný vzhled, čímž se zvýší rozpoznání značky.     

Dvojjazyčné logo tvarem připomíná korunu, čímž odkazuje na název Karlova stezka, která je odvozena od Karla IV. Karel IV. byl svého času českým králem a římskoněmeckým císařem i pojmenovatelem městečka Karlovy Vary, jednoho z výchozích, popř. cílových bodů hlavní trasy. Grafické a barevné provedení loga zároveň odkazuje na kopce a jiné krajinné podněty Krušných hor. Barvy zelená a modrá zde zastupují mj. lesy, louky, řeky a údolní přehrady regionu, ale také aktivitu a sportovnost. Klikatými čarami znázorněná cesta cyklisty slouží jako spojovací prvek saské a české strany Krušných hor a svým stoupajícím charakterem symbolizuje profil trasy přes Krušnohorský hřeben. Nápis názvu obsahuje ručně psanou známku a měl by vyjadřovat dynamiku cyklisty i prázdninový/cestovní aspekt. Abychom mohli zakomponovat logo na značení hlavní trasy a plánovaných vedlejších tras, nechali jsme obecné logo provést v různých barevných variantách s integrovaným číslováním. Slogan „Královská říše pro kolo“ se vztahuje k tvaru loga - koruně a tím i k názvu stezky, zároveň ale umožňuje různé další interpretace, např. s ohledem na rozsah v budoucnu nabízené sítě tras. 

Rovněž dvojjazyčné internetové stránky Karlovy stezky je možné již nyní nalézt na www.karlsroute.eu, příp. www.karlova-stezka.eu a jsou prozatím ve stavu projektových webových stránek. Tím bychom zájemcům rádi dali možnost se již během projektové fáze informovat o našem záměru a jeho průběhu. Tímto způsobem bychom chtěli umožnit jak místním obyvatelům, tak turistům, aby se o projektu a o vznikající síti cyklostezek včas dozvěděli. Až do konce průběhu projektu budeme postupně přidávat obsahy a funkce a nakonec webové stránky přetvoříme na informační platformu pro cyklisty. Po dokončení projektu budou internetové stránky nadále financovány a spravovány účelovým svazem Moldavská stezka (cyklistická stezka údolím řeky Muldy).

V případě projektu Karlova stezka se jedná o záměr v rámci programu na podporu mezinárodní spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou s názvem 3/Cíl 3 2007-2013. Projekt je financován Evropskou unií, prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).