Karlova stezka/Karlsoute
German Tschechisch

Foto: ZV "Muldentalradweg"

Foto: ZV "Muldentalradweg"

Foto: ZV "Muldentalradweg"

Foto: ZV "Muldentalradweg"

Nový milníkový sloup (s polovičními mílemi) saského kurfiřství ve městě Hundshübel předán

16.08.2018

 

Milníkový sloup saského kurfiřtství č. 48 byl jako replika nově vytvořen podle historické předlohy a 03.08.2018 byl starostou obce Stützengrün Volkmarem Viehwegem a předsedou sdružení cyklostezky „Muldentalradweg“ Uwe Staabem slavnostně předán na staronovém stanovišti na začátku Cesty Panny Marie v Hundshübel. Dříve se zde nacházela část originálního sloupu z roku 1729, která nyní stojí vedle této nové repliky.

Iniciativa pro opětovnou instalaci tohoto sloupu vzešla od Hanse-Jürgena Müllera z Hundshübel, který ve svém uvítacím projevu velmi srdečně poděkoval své obci a sdružení.

Na sklonku 17. a počátku 18. století byly problémem různé jednotky míry. Za dob kurfiřství existovaly tehdy rozličné míry mil. Za účelem standardizace byla proto 17. března 1722 zavedena poloviční míle (Postmeile) saského kurfiřství (1 míle = 2 hodiny cesty = 9,062 kilometrů). Jako údaj o vzdálenosti na distančních sloupech byla užívána hodina cesty, která odpovídala jedné poloviční míli. Materiál používaný na sloupy v Sasku je v každém daném případě rozličný a reprezentuje určující stavební kameny té dané země, které se také objevovaly jako architektonicky formativní stavební materiály v saské architektonické krajině. Z žuly z oblasti hory Epprechtstein, lámané v severní části pohoří Fichtelgebirge (Smrčiny), vytvořil Thomas Wagler, mistr kamenický 4. generace z města Mildenau, milníkové sloupy.

Podpory se v této souvislosti dostalo sdružení cyklostezky „Muldentalradweg“  od pana Heinze-Jürgena Guddata a pana Friedricha Hofmanna z výzkumné skupiny milníkové sloupy saského kurfiřství, registrovaná asociace, kteří svým osobním nasazením ve veřejné funkci, fundovanými odbornými znalostmi, jakož i rozsáhlými výzkumnými činnostmi podstatnou měrou přispěli k úspěchu tohoto dílčího projektu. Pan Hoffmann objasnil před slavnostním odhalením sloupu některé odborné technické podrobnosti o milníkovém sloupu v Hundshübel.

Výše nákladů na stavební práce činí přibližně 10.000,- EUR. Prostřednictvím podílového financování je 85% nákladů čerpáno z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE) a 15% nákladů nese sdružení cyklostezky „Muldentalradweg“.