Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

ZV "Muldentalradweg"

Zveřejnění výzvy k podávání nabídek: Vytvoření a dodání šablony připravené k tisku pro průvodce vícejazyčným cyklem (Kopie 1)

09.03.2020

Projekt "Karlova stezka II – další vývoj a pokračování Karlovy stezky" vytvoří přeshraniční stejnojmennou cyklotrasu mezi městy Chemnitz (DE) a Karlovy Vary (ČR) v časovém období 2016 až 2020.  Hlavní trasa má délku asi 110 km a spojuje nadregionální cyklotrasy "Mulderadweg" (DE) a "Egerradweg" (ČR) přes Krušné hory. Vede hlavně ze stávajících cyklotras, jako jsou Würschnitztalradweg a Mulderadweg v Německu nebo cyklotrasy 2000 a 2009 na české straně. Doplňujíc k hlavní trase bylo navrženo osm vedlejších tras; čtyři na německé straně a čtyři na české straně. Téměř všechny jsou spojeny s hlavní trasou, což umožňuje další rozvoj cyklistiky v regionu.

Účelové sdružení „Muldentalradweg“ působí jakožto vedoucí partner (LP) projektu „Karlsroute II“ v rámci kooperačního programu k podporování přeshraniční spolupráce mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020. Zevrubnější informace k tomuto projektu viz rovněž: http://www.karlsroute.eu

Pro marketing a profilování turistické trasy „Karlsroute“ jako turistického produktu, jakož i za účelem zvýšení úrovně povědomí ze strany veřejnosti je v rámci zakázky zamýšleno vytvoření a dodání šablony připravené k tisku pro vícejazyčného (v německém, českém a anglickém jazyce) průvodce po cyklotrasách, který má obsahovat síť tras cyklotrasy Karlsroute mezi Saskou Kamenicí a Karlovými Vary (hlavní a vedlejší trasy) včetně navazujících hlavních regionálních cyklotras a cyklotras o delších vzdálenostech.

Přitom se jedná o malý přenosný atlas map ve formátu 23,2 cm x 12,3 cm se spirálovou vazbou (analogický s kartami Bikeline). K tomu jsou přidány informace k hlavní trase Karlovy Vary – Saská Kamenice a k 8 vedlejším trasám (jejich výškové profily), k památkám ležícím na těchto trasách, k městům a obcím, jakož i obsáhlejší pasáže textu.  Celkově by měl atlas map zahrnovat cca 60 stran (oboustranně).

Odhadovaný objem objednávky cca 4.000 EUR

Nabídkové řízení bude zveřejněno prostřednictvím eVergabe.de

Účelový svaz „Muldentalradweg" vyzývá vhodné společnosti, aby předložily nabídku.  Společnosti, které se zajímají o účast v této nabídce, to mohou ohlásit na účelovém svazu „Muldentalradweg“ na následující adrese

Účelový svaz „Muldentalradweg“ Rathausplatz 1, 08309 Eibenstock

nebo na emailové adrese buergermeister@eibenstock.de.