Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

Petr Navrátil, Dr. Křivanec, František Kubiš a Uwe Staab (zleva doprava) před tabulí číslo 1 v centru obce Nové Hamry

První zvědavci

Uwe Staab a František Kubiš odkrývají tabuli číslo 16 u státní hranice na hraničním přechodu Jelení („Pohraniční brána“)

Četní němečtí a čeští hosté sledují otevření

Tabule na hraničním přechodu Jelení

Otevření „naučné stezky u Karlovy stezky“ v Nových Hamrech

04.07.2013

Ve čtvrtek, 4. července 2013 se v obci Nové Hamry konalo slavnostní otevření „naučné stezky u Karlovy stezky“. Naučná stezka je součástí projektu „Karlova stezka“ a sestává z 16 informačních tabulí umístěných podél budoucí mezinárodní cyklostezky. Tabule jsou rozestavěny vždy s lavičkou na 9 km úseku mezi obcí Nové Hamry a státní hranicí u obce Jelení. V německém a českém jazyce informují návštěvníka mimo jiné o floře a fauně západního Krušnohoří, hornické činnosti a historii pašeráků na tomto území. Na tabulích nalezneme ale i některé pověsti i informace o zpřístupnění tohoto regionu pro pěší turistiku a lyžaře. Přitom je možné se dozvědět podivuhodné věci vedoucí k zamyšlení, nebo se začíst do úsměvné historky.

Odkrytí tabule s číslem 1 v centru obce Nové Hamry uskutečnil František Kubiš (starosta obce Nové Hamry a partner projektu Karlova stezka) a Petr Navrátil jako zástupce regionu Karlovy Vary.

Tuto slavnostní událost sledovalo asi 80 německých a českých hostů. Vedle zástupců jednotlivých partnerů projektu – mimo jiné pana Uwe Staaba (starosty města Eibenstock a předsedy účelového spolku Moldavská cyklostezka) a paní Jitky Tůmové (starostky obce Pernink a předsedkyně mikroregionu Svazek obcí Bystřice) – se události zúčastnili další starostové okolních obcí a velký počet hostů a obyvatelů obce Nové Hamry.

Ve své řeči poděkoval pan Kubiš všem, kdo se podíleli na vzniku naučné stezky. Jeho zvláštní dík za skvělou spolupráci patřil autorovi tabulí, panu Dr. Křivancovi a fotografovi panu Vozábovi za tvorbu jejich obsahu, truhlářství Stanislav Buchar za zbudování a sestavení tabulí a laviček, zaměstnancům společnosti BOOM za grafickou úpravu a státnímu podniku lesního hospodářství Lesy České republiky.

Velká část hostů se poté odebrala ke státní hranici na sever od obce Jelení k hraničnímu přechodu Jelení („Pohraniční brána“). Tam pan Kubiš společně s panem Staabem odhalil tabuli s číslem 16 a symbolicky tím otevřel naučnou stezku i pro uživatele Karlovy stezky přicházející z Německa. Na stejném místě zasadili oba starostové již před 16 lety u příležitosti otevření hraničního přechodu pro pěší turisty, lyžaře a cyklisty dva jeřáby. Jako zmíněné stromy od té doby nadále rostla i mezinárodní spolupráce mezi oběma obcemi, o čemž svědčí společný projekt v podobě budoucí mezinárodní Karlovy stezky.