Karlova stezka/Karlsoute
German Tschechisch

Foto: ZV "Muldentalradweg"

4Nabídkové řízení k zhotovení obrázků, sportovních fotografií a fotomontáží pro uvedení na trh

25.03.2019

Nabídkové řízení k zhotovení obrázků, sportovních fotografií a fotomontáží pro uvedení na trh

Projekt "Karlova stezka II – další vývoj a pokračování Karlovy stezky" vytvoří přeshraniční stejnojmennou cyklotrasu mezi městy Chemnitz (DE) a Karlovy Vary (ČR) v časovém období 2016 až 2020.  Hlavní trasa má délku asi 110 km a spojuje nadregionální cyklotrasy "Mulderadweg" (DE) a "Egerradweg" (ČR) přes Krušné hory. Vede hlavně ze stávajících cyklotras, jako jsou Würschnitztalradweg a Mulderadweg v Německu nebo cyklotrasy 2000 a 2009 na české straně. Doplňujíc k hlavní trase bylo navrženo osm vedlejších tras; čtyři na německé straně a čtyři na české straně. Téměř všechny jsou spojeny s hlavní trasou, což umožňuje další rozvoj cyklistiky v regionu.

Hlavní partner projektu financovaného EU je účelový svaz „Muldaentalradweg“. Podrobnější informace o projektu naleznete také na stránkách: http://www.karlsroute.eu

Mimo jiné se k uvedení "Karlovy stezky" a jejích vedlejších tras na trh použijí obrázky; sportovní fotografie a fotomontáže. Zakázka zahrnuje zhotovení a dodání k tisku připravených obrázků a fotomontáží památek, a zároveň sportovních fotografií cyklistů podél hlavní trasy "Karlovy stezky" mezi městy Chemnitz a Karlovy Vary, stejně tak na všech 8. vedlejších trasách " Karlovy stezky". Nabídkové řízení bude zveřejněno prostřednictvím eVergabe.de

Účelový svaz „Muldentalradweg" vyzývá vhodné společnosti, aby předložily nabídku.  Společnosti, které se zajímají o účast v této nabídce, to mohou ohlásit na účelovém svazu „Muldentalradweg“ na následující adrese

Účelový svaz „Muldentalradweg“ Rathausplatz 1, 08309 Eibenstock

nebo na emailové adrese buergermeister@eibenstock.de.